Financovanie

Vyberte si byt, ktorý vyhovuje presne vašim požiadavkám a možnostiam. Následne si ho zarezervujte, aby ste sa uistili, že ho nekúpi niekto iný.

Financovanie je možné aj formou hypotéky. Spolu s našim finančným špecialistom vyberte najvýhodnejšie riešenie. O všetky náležitosti okolo jeho vybavenia a podania žiadostí do bánk sa postaráme osobne.

right leafs

01

Výber

Vyberte si byt / retail, ktorý vyhovuje presne vašim požiadavkám a možnostiam. Následne si ho zarezervujte, aby ste sa uistili, že ho nekúpi nikto iný.

02

Prehliadka

Dohodnite si s našimi maklérmi termín obhliadky vášho budúceho bytu alebo retail priestoru.

03

Rezervačná zmluva

Dohodnite si s našimi maklérmi termín obhliadky vášho budúceho bytu alebo retail priestoru.

04

Budúca zmluva

Na základe Rezervačnej zmluvy sa pripraví Zmluva o budúcej kúpnej zmluve. Po jej podpise uhradíte druhú časť kúpnej ceny - doplatok od 20% do 40 % z ceny nehnuteľnosti, alebo si dohodnite individuálne riešenie splátkového kalendára. Po geodetickom zameraní hrubej stavby, sa nehnuteľnosť následne zapíše ako rozostavaná stavba do Katastra nehnuteľností.

05

Kúpna zmluva

Nehnuteľnosť technicky a technologicky dokončíme, resp. pripravíme k užívaniu a podáme žiadosť o kolaudáciu. Následne sa podpíše Kúpna zmluva a doplatí sa celá kúpna cena bytu alebo retail priestoru.

06

Odovzdanie

Po podpísaní kúpnej zmluvy a zaplatení tretej splátky dôjde k odovzdaniu nehnuteľnosti.

Investor a stavebník

Constario, s. r. o.Drozdia 2010 14 Žilina

Predajca

Constario, s. r. o.Drozdia 2010 14 Žilina

Kontakt

Ing. Monika Nimohajová+421 948 420 300info@treeparkresidence.sk